Outsourcing IT - na czym polega i dla kogo?

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing IT jest szybko rozwijającą się gałęzią współpracy i cennym rozwiązaniem dla różnych firm, niezależnie od branży. Polega na korzystaniu z zewnętrznych usługodawców w celu efektywnego dostarczania wspieranych przez IT procesów biznesowych, usług aplikacyjnych i rozwiązań infrastrukturalnych. Obejmuje także doradztwo i optymalizację procesów pod indywidualne potrzeby i preferencje klienta.

Outsourcing, który obejmuje również usługi użyteczności publicznej, oprogramowanie jako usługa i outsourcing w chmurze,

pomaga klientom opracować właściwe strategie i wizję zaopatrzenia, wybrać odpowiednich dostawców usług IT, ułożyć

najlepsze możliwe umowy i zarządzać transakcjami w sposób zrównoważony i korzystny dla obu stron.

DLA KOGO TO DOBRE ROZWIĄZANIE?

Idea outsourcingu dedykowana jest dla przedsiębiorców, nieposiadających własnego zaplecza informatycznego. Zarówno

duże firmy, jak i młode start-upy, które nie są w stanie zatrudnić w firmie pełnoetatowych wykwalifikowanych pracowników,

wykorzystują korzyści płynące z outsourcingu dla swoich firm. Takie podejście pomaga obniżyć koszty lub doprowadzić do

większej przewagi konkurencyjnej. Duże firmy, takie jak Google, Apple, Facebook, również zlecają część swojej pracy

„na zewnątrz”, powierzając zadania profesjonalistom specjalizującym się w różnych obszarach. 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z OUTSOURCINGU IT?

Usługi outsourcingu IT mogą pomóc firmom i organizacjom zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, zapewniając opłacalne
i profesjonalne rozwiązania w zakresie rozwiązań technologicznych. Firmy często decydują się na outsourcing IT, aby móc bardziej skoncentrować własne zasoby na swoich kluczowych kompetencjach, dążąc przy tym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Istotną zaletą jest też to, że zewnętrzny kontrahent koncentruje się na konkretnym zadaniu, dzięki czemu jest w stanie wykonać je lepiej, szybciej i taniej niż wewnętrzy dział IT.

W firmie Doktor Laptop Outsourcing, towarzyszymy naszym Klientom we wszystkich etapach ich działalności – od doradztwa,

planowania i wdrażania zoptymalizowanych rozwiązań, aż po rozwój infrastruktury, przygotowywanie nowych stanowisk

pracy, czy całkowitą modernizację systemów i sprzętów.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!